×
Wyszukaj w serwisie
×

Otwarcie drogi gminnej w Sarnach Małych

W piątkowe przedpołudnie w Sarnach Małych odbyło się otwarcie drogi gminnej wraz z drogami wewnętrznymi. Burmistrz Lewina Brzeskiego wraz z sołtysem miejscowości zaprosili do wspólnego świętowania grono osób, wśród których znaleźli się: posłowie ziemi opolskiej Pani Violetta Porowska oraz Pan Paweł Kukiz, Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego Pan Dariusz Sitko, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Przewodniczący Komisji Gospodarczej oraz Rewizyjnej: Pan Waldemar Włodek, Pan Robert Laszuk i Pan Antoni Rak, Proboszcz Parafii w Lewinie Brzeskim Ksiądz Krzysztof Dudojć, Prezes Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. Pan Paweł Chojnacki, podwykonawca robót Pan Łukasz Mikoda, członkowie Rady Sołeckiej Saren Małych.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, polegało w szczególności na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przebudowie zjazdów, wykonaniu krawężników, obrzeży, chodników z kostki betonowej, regulacji urządzeń podziemnych, wykonaniu docelowego oznakowania ruchu, wykonaniu progów zwalniających. Całkowita wartość projektu to niemal 700 tys. zł, z czego ponad 480 tys. stanowi kwotę dofinansowania, pozostała część to środki własne Gminy.

Po przywitaniu przez włodarza gminy zebranych gości, nastąpiło symboliczne otwarcie drogi poprzez przecięcie wstęgi, a także jej poświęcenie przez księdza Proboszcza. Pani Sołtys dziękowała, a pozostali gratulowali tak wspaniałej inwestycji, która z pewnością zmienia nie tylko estetykę wsi, ale także podnosi standard i komfort życia mieszkańcom sołectwa Sarny Małe.

Po części oficjalnej, Sołtys Wsi Pani Danuta Daszkiewicz zaprosiła wszystkich zebranych na poczęstunek do świetlicy wiejskiej.

Burmistrz Lewina Brzeskiego złożył podziękowania Sołtysowi wsi oraz Radzie Sołeckiej za przygotowany poczęstunek dla zaproszonych gości, a Posłom na Sejm RP za aktywne działania na rzecz wsparcia rozwoju lokalnego Gminy Lewin Brzeski.

 

  Goście zebrani w Sarnach Małych, biorący udział w otwarciu drogi gminnej oraz drób wewnętrznych