×
Wyszukaj w serwisie
×

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół – zarządzenia i uchwały na rok szkolny 2022/2023

Burmistrz Lewina Brzeskiego podaje do wiadomości:

  1. zarządzenie nr 1460/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023,

PDFZarządzenie nr 1460 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 26.01.2022r. ws. ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniajacego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.pdf (611,57KB)

DOCXZarządzenie nr 1460 Burmistrza Lewina Brzeskiego ws. ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.docx (15,07KB)

  1. zarządzenie nr 1461/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,

PDFZarządzenie nr 1461 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 26.01.2022r. ws. kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022-2023.pdf (665,95KB)

DOCXZarządzenie nr 1461 Burmistrza Lewina Brzeskiego ws. podania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych.docx (13,59KB)

  1. zarządzenie nr 1462/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Lewin Brzeski.

PDFZarządzenie nr 1462 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 26.01.2022r. ws. określenia wzorów wniosków o przyjęcie do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.pdf (285,65KB)

DOCZarządzenie nr 1462 Burmistrza Lewina Brzeskiego ws. określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych.doc (30,00KB)

Uchwały:

Wzory wniosków: