×
Wyszukaj w serwisie
×

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

Młodzieżowa Rada Miejska w Lewinie Brzeskim została powołana Uchwałą Nr XXXIX/304/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 października 2021 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.

Rada jest reprezentacją młodzieży mieszkającej lub uczącej się z terenu gminy Lewin Brzeski w wieku 13-26 lat i ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Kadencja Rady trwa 3 lata, składa się z 15 członków wybranych przez zespół ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, powołany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego. Celem działania Rady jest m.in. zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym, reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych, poszerzanie udziału młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym gminy.

W dniu 26 stycznia 2022r. odbyła się I uroczysta sesja I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. Warto podkreślić, iż pierwsza sesja nowo powstającej rady zwołana i prowadzona była przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Pana Waldemara Włodka, a jej uczestnikami byli również Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara oraz Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski. Włodarz Gminy przywitał wszystkich członków wybranych na Radnych, a także ich opiekunów: Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim Panią Annę Bączkowską oraz Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Panią Beatę Hargot. Pogratulował młodym reprezentantom Rady Miejskiej i pokrótce przedstawił strukturę gminy, jej jednostki pomocnicze oraz organizacyjne.

Punktem kulminacyjnym tej pierwszej historycznej sesji było złożenie przez młodych Radnych ślubowania, a następnie wybór ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Rezultaty wyborów przedstawiają się następująco:

  • Przewodniczący - Michał Kochler,
  • Wiceprzewodniczący - Kacper Grabny,
  • Sekretarz - Nina Lejczak,
  • Pozostali członkowie: Przemysław Popławski, Oliwia Włosek, Stanisław Dyczkowski, Łukasz Janeczek, Julian Jaromin, Bartłomiej Klementa, Katarzyna Wieloch, Paweł Janda, Wiktoria Filip, Kamila Dąbrowska, Zuzanna Żurek, Bartosz Sztogryn.

Po zakończonej oficjalnej części sesji Radni uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez prezesa Stowarzyszenia EUROPA IUVENIS panią Magdalenę Lenartowicz, organizowanych w ramach projektu „Strategia Młodzieżowa Opolszczyzna”.

DSC_0297.jpegMłodzieżowa Rada Miejska w Lewinie Brzeskim

 

  I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

 

  Młodzi Radni biorący udział w warsztatach integracyjnych