×
Wyszukaj w serwisie
×

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim ogłaszają nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na  co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób  niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta:

  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  • w wyjściu, dojazdach i powrocie z wyznaczonych miejsc związanych z życiem codziennym lub rehabilitacją osoby niepełnosprawnej,
  • w nawiązaniu kontaktu i współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w zakupach,
  • w załatwieniu spraw urzędowych,
  • w korzystaniu z dóbr kultury.

Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć uczestnictwa w Programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.