×
Wyszukaj w serwisie
×

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim

loga.jpeg

Informujemy, iż w grudniu 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim.

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie inwestycji przewidziane jest w IV kwartale 2019 roku.

Koszt realizacji projektu wynosi ponad 800 tys. zł z czego 85% pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.