×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy - zakończenie inwestycji

loga.jpeg

Inwestycja gminna w infrastrukturę oświatową

Informujemy, iż zakończyły się roboty budowlane związane z zadaniem pn. „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.

Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 31.08.2018 roku, a już 3 września br. w placówce odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019. Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom zadowolenia z użytkowania nowego skrzydła szkolnej placówki.

Koszt realizacji projektu wyniósł ponad 4 mln złotych z czego 62,44% pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt był współfinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.