×
Wyszukaj w serwisie
×

Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej

RPO+OPO+EFS.jpeg

Realizowane projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Gmina Lewin Brzeski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”.

Celem projektu jest wzrost ochrony bioróżnorodności w regionie poprzez ochronę in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej.

Planowane efekty:

 1. oczyszczone dno, oskarpowane i ofaszynowane brzegi starorzecza Nysy Kłodzkiej,
 2. przebudowane nawierzchnie ścieżek pieszo-rowerowych,
 3. budowa oświetlenia, w tym parkowego
 4. budowa pomostów widokowych,
 5. budowa małej wieży widokowej,
 6. montaż gniazd lęgowych wraz z  karmnikami,
 7. montaż zadaszenia dla kaczek i łabędzi,
 8. montaż elementów małej architektury,
 9. utworzenie wydzielonego miejsca do grillowania.

Wartość projektu: 1 022 438,39 zł

Dofinansowanie z UE: 869 072,63 zł

 • Styczeń

 

 • Luty

 

 • Marzec

 

 • Kwiecień

 

 • Maj

 

 • Czerwiec

 

 • Lipiec

 

 • Sierpień