×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa mostu nad zalewem rzeki Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12 + 270 w Lewinie Brzeskim

znaki_strona_www (002).png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

„Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12 + 270 w Lewinie Brzeskim”

Projekt zrealizowany został w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i polegał na przebudowie mostu nad zalewem rzeki Nysa Kłodzka, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Brzeski. Droga powiatowa 1508 O wraz ze znajdującym się w jej ciągu obiektem mostowym posiada strategiczne znaczenie w układzie komunikacyjnym gminy Lewin Brzeski, Powiatu Brzeskiego i Województwa Opolskiego. W ramach zadania został przebudowany obiekt inżynierski (rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu), a wraz z nim przebudowie uległy także dojazdy do obiektu. Długość całkowita przebudowywanego odcinka drogi wraz mostem wynosi około 500m. Dodatkowo po stronie zachodniej (prawej) został wykonany ciąg pieszo-rowerowy szerokości 2,5m biegnący od początku opracowania i kończący się za obiektem mostowym. Przy drodze zostało również zainstalowane oświetlenie drogowe.

Dofinansowanie – 908 581,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 7 120 893,65 zł