×
Wyszukaj w serwisie
×

Odnowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Lewin Brzeski

                                                                                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. „Odnowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Lewin Brzeski” ma na celu poprawę infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Lewin Brzeski poprzez odnowę świetlic wiejskich. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu wyniosła ponad 4,4 miliona złotych, uzyskane dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 1.666.130,00 zł. Zadanie będzie realizowane w następujących miejscowościach Gminy Lewin Brzeski: Łosiów, Mikolin, Skorogoszcz, Nowa Wieś Mała, Przecza. W ramach zadania wykonane zostaną  m.in. następujące prace:

  1. Wiejski dom kultury w Łosiowie: wymiana stolarki drzwiowej, pomalowanie ścian i sufitów, położenie nowych podłóg, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji wod-kan, remont instalacji centralnego ogrzewania – zmiana na zasilanie gazowe, docieplenie elewacji, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, montaż: klimatyzatorów, alarmu przeciwwłamaniowego oraz instalacji fotowoltaicznej.
  2. Świetlica wiejska w Mikolinie: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont pokrycia dachowego, pomalowanie ścian i sufitów, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji wod-kan, docieplenie elewacji, wykonanie ogrzewania podłogowego wraz z montażem pompy ciepła, montaż alarmu przeciwwłamaniowego oraz instalacji fotowoltaicznej.
  3. Świetlica wiejska w Skorogoszczy: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, położenie nowych podłóg, remont pokrycia dachowego, pomalowanie ścian i sufitów, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji wod-kan, docieplenie elewacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, zagospodarowanie terenu.
  4. Świetlica wiejska w Nowej Wsi Małej: wymiana stolarki, remont pokrycia dachowego, pomalowanie ścian i sufitów, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji wod-kan, docieplenie elewacji, wykonanie ogrzewania podłogowego wraz z montażem pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej.
  5. Świetlica wiejska w Przeczy: wymiana stolarki drzwiowej, remont pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem, pomalowanie ścian i sufitów, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji wod-kan, docieplenie elewacji, wykonanie ogrzewania podłogowego wraz z montażem pompy ciepła, montaż alarmu przeciwwłamaniowego oraz instalacji fotowoltaicznej.

Wszystkie prace wykonają  firmy wybrane w wyniku postępowania przetargowego.


świetlice-Łosiów.jpegZakończenie prac w wiejskim domu kultury w Łosiowie przez firmę Usługi remontowo-budowlane Bogusław Barth z siedzibą w Lewinie Brzeskim


na-strone-internetową-świetlice-Skorogoszcz.jpegZakończenie prac w świetlicy wiejskiej w Skorogoszczy przez firmę Usługi Ciesielsko-Dekarskie i Ogólnobudowlane, Klub Dziecięcy Calineczka Jan Szpajcher z siedzibą w Popielowie


na-strone-internetową-świetlice-Przecza.jpegPrace remontowe w świetlicy wiejskiej w Przeczy wykonywane przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEKA z siedzibą w Lewinie Brzeskim