×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2022 r., tj.:

- 35 zł – wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny  od jednego mieszkańca,

 - 34 zł - wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca, z ulgą za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

- 190 zł - ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Termin dokonania opłaty do 28 dnia każdego miesiąca nie ulega zmianie w przypadku gospodarstw domowych i nieruchomości niezamieszkałych.

Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego, który nie uległ zmianie.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców, wielkości pojemnika) lub kolejnej zmiany stawki.

DOCXinformacja o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 marca 2022r..docx