×
Wyszukaj w serwisie
×

Granty PPGR - rozstrzygnięcie

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o rozstrzygnięciu naboru w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego roku programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Wnioski o przyznanie grantu złożyły wszystkie 1604 uprawnione gminy, na których terenie w przeszłości działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Gmina Lewin Brzeski otrzymała pełną wnioskowaną kwotę, tj. 296 500 zł, która pozwoli na zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.