×
Wyszukaj w serwisie
×

Otwarcie drogi gminnej w przysiółku Piaski

W czwartek 24 lutego w miejscowości Piaski odbyło się oficjalne otwarcie drogi gminnej. Burmistrz Lewina Brzeskiego wraz z sołtysem miejscowości zaprosili do wspólnego świętowania grono osób, wśród których znaleźli się: Pan Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Pan Waldemar Włodek i Pani Ilona Gwizdak, zastępca burmistrza Pan Dariusz Struski, kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Pan Marcin Kulesza, Proboszcz Parafii w Skorogoszczy Ksiądz Tomasz Struzik, Prezes Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. Pan Paweł Chojnacki, członkowie Rady Sołeckiej Mikolina.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polegało w szczególności na przebudowie istniejących nawierzchni z BA, wykonaniu robót ziemnych – korytowania, warstw konstrukcyjnych nawierzchni – warstwa odsączająca i podbudowy, warstw nawierzchniowych z BA – wiążąca i ścieralna, nawierzchni z kostki kamiennej, karczowaniu krzewów, wykonaniu muld odwodnieniowych, poboczy utwardzonych, docelowego oznakowania ruchu i tablic informacyjnych o projekcie. Całkowita wartość projektu to ponad 600 tys. zł, z czego ponad 390 tys. stanowi kwotę dofinansowania, pozostała część to środki własne Gminy.

Po przywitaniu przez włodarza gminy zebranych gości, nastąpiło symboliczne otwarcie drogi poprzez przecięcie wstęgi, a także jej poświęcenie przez księdza Proboszcza. Pani Sołtys dziękowała, podkreślając, iż ta droga gminna jest najbardziej wyczekaną inwestycją dla każdego z mieszkańców Piasek. Pozostali zebrani gratulowali tak wspaniałej inwestycji, która z pewnością zmienia nie tylko estetykę, ale przede wszystkim podnosi standard i komfort życia mieszkańcom przysiółka.

Po części oficjalnej, Sołtys Wsi Pani Jolanta Zagłoba zaprosiła wszystkich zebranych na poczęstunek do świetlicy wiejskiej w Mikolinie, gdzie czekał na gości specjalnie przygotowany tort w kształcie drogi, po której poruszają się pojazdy.

Burmistrz Lewina Brzeskiego złożył podziękowania Sołtysowi wsi oraz Radzie Sołeckiej za przygotowany poczęstunek dla zaproszonych gości, a przedstawicielowi Zarządu Województwa Opolskiego za wspieranie rozwoju lokalnego Gminy Lewin Brzeski.