×
Wyszukaj w serwisie
×

Rejestracja przybycia na teren Gminy Lewin Brzeski

PL

Szanowni Państwo!

Burmistrz Lewina Brzeskiego zachęca i zaprasza wszystkie osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po dniu 24 lutego 2022r. i przybyły na teren Gminy Lewin Brzeski, do rejestracji w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, tel. 77 424 66 50 (7:00-15:00).

Pozyskane informacje będą przekazane do punktu recepcyjnego utworzonego przez Wojewodę Opolskiego. Rejestracja w tutejszym Urzędzie jest zatem jednoznaczna z zarejestrowaniem się w punkcie recepcyjnym w Opolu.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

UA

Шановні громадяни!

Мер Левіна Бжеського заохочує і запрошує всіх людей, що перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року  і приїхали до району Гміна Левін Бжеськi , зареєструватися в Ратуші  Левін Бжеські, вулиця Rynek 26, тел.: 77 424 66 50 (7:00-15:00).

Отримана інформація буде передана в пункт прийому, який створено Воєводою Опольським.

Реєстрація в районній  адміністрації в Левін Бжеські є рівнозначною реєстрації в приймальному пункті в Ополе.

 У зв’язку з ситуацією, що динамічно розвивається, ми будемо повідомляти про всі зміни,  тримати вас в курсі!

UK

Dear Citizens of Lewin Brzeski Metropolitan District!

The Mayor of Lewin Brzeski encourages and invites all people, who crossed the Polish-Ukrainian border after February 24th, 2022 and came to the area of Lewin Brzeski commune, to get registered in City Hall in Lewin Brzeski, 26 Rynek Street, phone no: 77 424 66 50 (7am-3pm).

The information obtained from individuals will be forwarded to the reception point created by the Voivode of Opole. Registration in the local office is therefore the same as the registration at the reception point in Opole.

Due to the dynamically changing situation, we will keep you informed about any changes.

Thank you for your cooperation.