×
Wyszukaj w serwisie
×

Strzelniki dla Ukrainy

W dniu wczorajszym, po 3-dniowej podróży, 11 obywateli z Ukrainy, w tym 4 kobiety, 2 mężczyzn i 5 dzieci, dotarło do naszej gminy, zajmując tym samym część przygotowanych miejsc w budynku wili w Strzelnikach. Ukraińska rodzina została przywitana przez Burmistrza Lewina Brzeskiego, Sołtysa wsi oraz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po tak długiej podróży czekał na nich gorący posiłek oraz słodki poczęstunek.

Burmistrz Lewina Brzeskiego pragnie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w bezinteresowną pomoc w postaci przystosowania i doposażenia pomieszczeń w budynku wili i zbiórki darów. Okazujecie Państwo wielkie serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka, dziękujemy.

Docelowo w przygotowanym przez Gminę Lewin Brzeski budynku w Strzelnikach schronienie może znaleźć 30 osób.

Dziękując za Państwa zaangażowanie, będziemy informować na bieżąco o dalszych potrzebach dla stale przybywającej liczby Ukraińców.