×
Wyszukaj w serwisie
×

Refinansowanie kosztów przyjęcia obywateli Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy Gminy! Burmistrz Lewina Brzeskiego, informuje, że wszystkie osoby z terenu naszej gminy, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia tych osób.

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to będzie przysługiwać maksymalnie przez 60 dni. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca.

Wzór wniosku dostępny jest tutaj PDFinteraktywny wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.pdf

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska: Rynek 26, I piętro pokój nr 13.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku będą udzielane przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00 pod numerem telefonu:

  • 774246680.

PDFkarta osoby przyjętej do zakwaterowania.pdf
DOCXinformacja o przetwarzaniu danych.docx