×
Wyszukaj w serwisie
×

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi skierowanymi do uchodźców z Ukrainy, przygotowanymi w 4 wersjach językowych: ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim. Znajdują się w nich podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. W aktualnej wersji materiałów uwzględnione zostały najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Запрошуємо до ознайомлення з інформацією для біженців з України, підготовленими 4-ма мовними версіями: українською, російською, англійською та польською. В ній міститься основна інформація про пункти прийому, легалізацію перебування та номер PESEL, медичну допомогу, а також інформацію про можливість навчання та пошуку роботи, разом з номерами телефонів та інтернет-адресами за якими можна отримати більше інформації. В актуальній версії враховані останні правові зміни, які відбулися після набрання чинності закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Ulotka_UA_17.03.jpegUlotka EN_ 17.03.jpeg
Ulotka_RU_17.03.jpegUlotka_PL_17.03.jpeg