×
Wyszukaj w serwisie
×

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

"Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, i splątały się, i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia". Stanisław Worcell

"Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódtak és láthatatlanul egybefonódtak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének feltétele." Stanisław Worcell

Tak Stanisław Worcell, XIX-wieczny polski działacz polityczny, scharakteryzował więź łączącą Polaków i Węgrów, opartą na wzajemnej przyjaźni i współpracy. O wzajemnym pozytywnym nastawieniu naszych narodów może świadczyć jednogłośne przyjęcie w 2007 roku przez polski Sejm i Parlament Republiki Węgierskiej uchwały o ustanowieniu dnia 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Burmistrz Lewina Brzeskiego składa najlepsze życzenia partnerskiej Gminie Szegvar, z którą od ponad 20 lat łączą naszą Gminę przyjacielskie stosunki oraz współpraca na polu kulturowo-społecznym.