×
Wyszukaj w serwisie
×

Rozporządzenie MEiN ws. organizacji kształcenia dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające organizację kształcenia dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rozporządzenie weszło w życie 22 marca.

Rozporządzenie reguluje m.in. sposób i zakres sporządzania wykazów uczniów szkół podstawowych deklarujących chęć przystąpienia do egzaminów ósmoklasisty.

W dokumencie określone są też zasady powoływania egzaminatorów, którymi mogą zostać osoby niebędące egzaminatorami wpisanymi do ewidencji, sprawdzające prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Osoby te będą obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów.

Nowe przepisy regulują też liczbę uczniów w oddziałach szkolnych i przedszkolnych. Zgodnie z rozporządzeniem w oddziale klas I–III szkoły podstawowej liczba uczniów może być zwiększona do 29.

Rozporządzenie wskazuje też możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w innych lokalizacjach niż szkoła i przedszkole. Zgodnie z nowymi przepisami lokal przeznaczony na realizacje zajęć może znajdować się również w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej.

PDFRozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki ws. organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.pdf