×
Wyszukaj w serwisie
×

Gminny Koordynator POP

Funkcję Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza na terenie Gminy Lewin Brzeski pełni Pani Inspektor Weronika Markiewicz.

Gminny Koordynator POP udziela informacji między innymi nt.:

  • dotacji celowej na dofinansowanie do zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na „paliwie stałym” na „ekologiczne”, w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza,
  • dotacji do wymiany źródła ciepła w ramach programu „Czyste powietrze”,
  • konieczności złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.