×
Wyszukaj w serwisie
×

Główny Cel Projektu LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

Program LIFE funkcjonujący w UE nieprzerwanie od 1992 roku, będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Program LIFE podzielono dwa podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz klimatu.

Podprogram na rzecz środowiska

  • I Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
  • II Przyroda i różnorodność biologiczna
  • III Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

Podprogram na rzecz klimatu

  • I Ograniczenie wpływu człowieka na klimat (łagodzenie skutków zmiany klimatu)
  • II Dostosowanie się do skutków zmian klimatu
  • III Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

Całkowity budżet Programu LIFE na lata 2014-2020 wynosi 3,456 mln euro w tym na dziania na rzecz środowiska 2,592 mln euro oraz na rzecz klimatu 864 mln euro. Budżet przewidziany na finansowanie projektów w perspektywie finansowej 2014-2017 wynosi 1,347 mln euro w ramach podprogramu na rzecz środowiska oraz 449 mln euro na podprogram działań na rzecz klimatu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE w Polsce, działając od roku 2008 na mocy Porozumienia z Ministerstwem Środowiska. Zapewnia wsparcie polskim Wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków LIFE i udziela dofinansowania jako Instytucja współfinansująca.

Szczegółowe informacje odnośnie Programu LIFE dostępne są na stronach www:

  1. Strona Komisji Europejskiej poświęcona programowi LIFE (w jęz. angielskim) https://ec.europa.eu/easme/en/life/
  2. Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poświęcona programowi LIFE (w języku polskim) http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

PPTXPrezentacja dot. programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”.pptx (9,71MB)