×
Wyszukaj w serwisie
×

ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO!

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Jego głównym celem jest przeciwstawienie się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczącym osób dotkniętych autyzmem.

Współcześnie wzrasta świadomość funkcjonowania w społeczeństwie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Sprzyja temu upowszechnianie treści dotyczących niepełnosprawności w mediach, wzrost projektów edukacyjnych, działania integracyjne w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej.

Podopieczni świetlic szkolnych PSP w Lewinie Brzeskim przygotowywali się do Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie cały marzec. Szereg podjętych działań, skupionych wokół ogólnopolskiego projektu edukacyjno - społecznego pn. „W cudownym świecie z Wami - Niebieskimi Motylami”, zwieńczył Spacer dla Autyzmu.

Poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu jest ważnym procesem w kształtowaniu pokoleń młodych, tolerancyjnych osób. Akceptacja, zrozumienie, wsparcie jest potrzebne nie tylko osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale także ich rodzinom. Im więcej będziemy wiedzieć o autyzmie, tym łatwiej będzie osobom ze spektrum autyzmu funkcjonować w społeczeństwie.

Zapraszamy do oglądnięcia filmiku powstałego w ramach ogólnopolskieg oprojektu
"W cudownym świecie z Wami - Niebieskimi Motylami":

A. Mihułka

R. Gniewek

A. Zarzycka