×
Wyszukaj w serwisie
×

Podpisanie umów na utwardzony dojazd do każdej posesji

W piątek 1 kwietnia 2022r. w gabinecie Burmistrza Lewina Brzeskiego podpisane zostały dwie umowy na wykonanie zadania pn.: "Utwardzenie dojazdu do zamieszkałych posesji na terenie Gminy Lewin Brzeski”. Firmy, które spełniły warunki przetargowe to: „KRAW-BUD” s.c. Sylwester Krawczyk Zbigniew Krawczyk oraz Protect Building Łukasz Mikoda. Realizacja zadania możliwa jest dzięki otrzymaniu promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach złożonego przez Gminę Lewin Brzeski wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania utwardzonych zostanie 76 fragmentów dróg gminnych o łącznej powierzchni 45760 m2. Poprawie ulegnie odwodnienie części dróg, zamontowane zostaną również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Burmistrz podkreślił, iż zadanie to z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkowników dróg przez mieszkańców Gminy Lewin Brzeski.

 

  Burmistrz Lewina Brzeskiego w towarzystwie Wykonawców inwestycji, tj. firmy KRAW-BUD s.c. Sylwester Krawczyk Zbigniew Krawczyk oraz Protect Building Łukasz Mikoda