×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie trzeciego sektora (NGO)

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli NGO (stowarzyszenia, fundacje, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, spółdzielnie socjalne) z siedzibą na terenie powiatu brzeskiego, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2022r. w godzinach 17:00-19:30.

Integracja i dyskusje są ważnym punktem sprawnego funkcjonowania każdej jednostki. Podczas spotkania, które odbędzie się 26 kwietnia organizacje z trzeciego sektora będą mieli możliwość poznania się bliżej, tzw. burzy mózgów i zebrania potrzeb rozwojowych swoich fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, klubów sportowych, OSP i innych podmiotów z terenu powiatu brzeskiego. Zakończeniem spotkania będzie dyskusja w podgrupach.

Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23. Obowiązuje limit miejsc w liczbie 30. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w poniższym linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfJRM_Cxxtjc-nWXOVq05Ds60z4ziUwweVs9ZVGVmE0sQIow/viewform

Spotkanie poprowadzi pan Piotr Kozioł, ekspert od zarządzania projektami i fundraisingu, który od 31 lat zarządza organizacjami pozarządowymi, a od 10 lat pełni funkcję Prezesa Fundacji Kwitnące Talenty.

Partnerem spotkania jest Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego i Profilaktyki DIALOG & Przedstawiciel Aleksandra Marcinkowska.

Współorganizatorem spotkania jest Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiat Brzeski.