×
Wyszukaj w serwisie
×

Letnia rehabilitacja lecznicza dzieci ubezpieczonych rolników

W okresie wakacyjnym br. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, podczas których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06-20.07.2022r.
  • wad postawy i chorób układu ruchu w Jedlcu w terminie 11-31.07.2022r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
  2. Wiek: dzieci urodzone w latach 2007-2015 (7-15 lat)
  3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS, ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl lub poniżej - wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko.

Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski można składać do 6 maja 2022 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

PDFWniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą dzieci.pdf