×
Wyszukaj w serwisie
×

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Burmistrz Lewina Brzeskiego przypomina wszystkim właścicielom i zarządcom budynków/lokali mieszkalnych o ustawowym obowiązku złożenia Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz A lub Formularz B) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 30 czerwca 2022r.

Właściciel lub zarządca budynku może wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) https://ceeb.gov.pl/ – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.

Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Wzory deklaracji dostępne są w siedzibie urzędu (Lewin Brzeski, Rynek 26, pok. 18) oraz na stronie internetowej: https://lewin-brzeski.pl/13041/4822/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.html.

Wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.