×
Wyszukaj w serwisie
×

Otwarcie kolejnej inwestycji w gminie

Budynek przy ulicy Głównej 116 w Łosiowie już od prawie 40 lat stanowi centrum kulturalne wiejskiej społeczności, gdyż mieści się w nim Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, a od niedawna działa tam również Klub Seniora. W sierpniu 2021 roku rozpoczął się gruntowny remont powstałego w 1986 roku obiektu.

Inwestycja w postaci odnowy świetlicy wiejskiej została zrealizowana dzięki połączeniu trzech źródeł finansowania, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżetu Gminy Lewin Brzeski. W ramach prac remontowych wykonano m.in. wymianę stolarki drzwiowej, pomalowano ściany i sufity, położono nowe podłogi, przebudowano instalację elektryczną oraz wod.- kan., docieplono elewację, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, zamontowano klimatyzatory, alarmy przeciwwłamaniowe oraz instalację fotowoltaiczną.

Oficjalnym zwieńczeniem renowacji w dniu 22 kwietnia 2022 roku było uroczyste otwarcie, na które zapraszali Burmistrz Lewina Brzeskiego, Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.

To wyjątkowe dla Łosiowian wydarzenie uświetniło swoją obecnością wielu znamienitych gości, którzy wraz z przybyłymi mieszkańcami sprawili, że główna sala Domu Kultury do godziny 17 zapełniła się po brzegi widownią. Przed publicznością jako pierwszy wystąpił Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Artur Kotara. Główny gospodarz w swoim przemówieniu przybliżył historię, która doprowadziła do pozyskania przez gminę blisko 3 milionów złotych z przeznaczeniem między innymi na remont obiektu w Łosiowie. Wymienił przy tym nazwiska obecnych na uroczystości Pana Antoniego Konopki i Pani Violetty Porowskiej, bez wsparcia których centrum kultury w Łosiowie nie zyskałoby pięknej elewacji, nowych instalacji, wymienionych posadzek, czy odnowionych ścian. W tej jakże nowej dla mieszkańców scenerii w chwilę potem nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego u boku Pana Burmistrza dokonali zaproszeni na scenę najważniejsi goście: Pani Violetta Porowska, Pan Antoni Konopka, ksiądz Leszek Więcek, Pan Waldemar Włodek, Pani Paulina Kamińska, Pan Łukasz Bacajewski, Pani Małgorzata Smolińska, Pan Tadeusz Tadla i Pani Anna Bączkowska. Oficjalne otwarcie Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Łosiowie stało się faktem, gdy dziesięć par nożyczek przecięło długą na sześć metrów wstęgę w barwach gminnych.

W dalszej kolejności przed publicznością pojawiali się  z miłym słowem na ustach i podarunkami w rękach honorowi goście. Swoje pełne gratulacji i podziękowań przemówienia wygłosili: Pani Violetta Porowska - Poseł na Sejm RP, Pan Antoni Konopka - Członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pani Jolanta Zakrawacz i Pani Ewa Dorosz - przedstawicielki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Część oficjalną uroczystości zamknęło wystąpienie Pani Małgorzaty Smolińskiej - Sołtysa Łosiowa, która zapewniła, że przekazany do użytku mieszkańców obiekt spełnia wszystkie ich oczekiwania.

Po blisko półgodzinnych wystąpieniach okolicznościowych na parkiet zaproszeni zostali Państwo Ewa i Andrzej Sikorscy, animatorzy i nauczyciele tanga argentyńskiego z Brzegu, otwierając swoim pięknym występem program artystyczny uroczystości.

W przerwie między występami organizatorzy zaplanowali niespodziankę. Pan Tadeusz Ufa, człowiek przez lata związany z kulturą i działający na rzecz społeczności Łosiowa, został wyróżniony nagrodą Lewińskiego Lwa w kategorii Kultura, Sport i Edukacja za swoją działalność społeczną i artystyczną w dziedzinie malarstwa. Artysta, odbierając statuetkę z rąk Burmistrza Lewina Brzeskiego, obiecał, że pomimo sędziwego wieku postara się jeszcze coś w życiu „zmalować”.

Był taniec, nie mogło też zabraknąć śpiewu. W tej dziedzinie wykazywał się lokalny zespół wokalny „Łosiowianie”, który od 18 już lat oddaje się pasji śpiewania nie tylko na łosiowskiej scenie. Swój talent do śpiewu i aktorstwa mieli okazję zaprezentować także uczniowie Szkoły Podstawowej w Łosiowie. Pod czujnym okiem nauczycieli dzieci przedstawiły bajkową wersję historii renowacji Domu Kultury, czym zachwyciły, rozbawiły i wzruszyły publiczność. Na krótką chwilę do grona występujących dzieci przyłączył się sam Pan Burmistrz, odbierając od nich słodki róg obfitości oraz śpiewając z nimi piosenkę. Jakby tego było mało, do wykonania i odtańczenia ostatniego utworu dzieciom udało się zaangażować całą publiczność.

Gdy wieczór dobiegał końca nadszedł czas na zwiedzanie odnowionego budynku, który pełni rolę Domu Kultury, Klubu Seniora oraz Biblioteki Publicznej.

Organizatorzy wydarzenia wyrażają nadzieję, że nowo otwarty obiekt przez kolejne dziesięciolecia będzie jak najlepiej służył nie tylko mieszkańcom Łosiowa, ale całej gminy. Pragną w tym miejscu również serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które uczestniczyły w przygotowaniach i realizacji programu Uroczystego Otwarcia Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Łosiowie.

 

  Przecięcie wstęgi jako symboliczne otwarcie inwestycji

 

  Przemówienia gości

 

  Zebrani goście

 

  Występy artystyczne

 

  Laureat nagrody "Lewiński Lew"

 

  Budynek Domu Kultury po renowacji

 

  Zwiedzanie wnętrz biblioteki