×
Wyszukaj w serwisie
×

MIS 2022

Burmistrz Lewina Brzeskiego z dumą informuje o kolejnych inicjatywach, które zostaną zrealizowane w ramach 3. edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 6 sołectwach Gminy Lewin Brzeski.

W dniu 27 kwietnia w miejscowości Sarny Małe 5 Gmin z terenu powiatu brzeskiego podpisało umowy na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć, które łączy główny cel, mają służyć rozwojowi naszych "małych ojczyzn". I tak lista zadań z terenu Gminy Lewin Brzeski przedstawia się następująco:

  • „Wymiana dwóch par drzwi w świetlicy wiejskiej” w sołectwie Oldrzyszowice - wartość zadania 7 900,00 zł
  • „Zakup namiotów imprezowych” w sołectwie Strzelniki - wartość zadania wynosi 6 000,00 zł
  • „Zakup stołów biesiadnych i taboretu elektrycznego” w sołectwie Łosiów - wartość zadania wynosi 6 000,00 zł
  • „Doposażenie placu zabaw” w sołectwie Stroszowice – wartość zadania wynosi 6 000,00 zł
  • „Doposażenie placu zabaw” w sołectwie Błażejowice – wartość zadania wynosi 6 000,00 zł
  • „Doposażenie placu zabaw” w sołectwie Jasiona – wartość zadania wynosi 6 000,00 zł

Jak podkreśla Burmistrz Lewina Brzeskiego, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka bardzo pozytywnie wpływa w naszej gminie na włączenie się jej mieszkańców w życie poszczególnych sołectw. Zadania, które będą realizowane w tej edycji to przede wszystkim drobne zakupy inwestycyjne, które z pewnością przyczynią się do jeszcze większej integracji lokalnej społeczności naszej gminy.

 

  Podpisanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2022