×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Przepisy znowelizowanej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy gwarantują każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom wypłatę świadczenia za okres 120 dni. Świadczenie wypłacane jest na wniosek osoby goszczącej obywateli Ukrainy. We wniosku oprócz imienia i nazwiska osób przybyłych z Ukrainy musi się znaleźć również numer PESEL.

Nowela reguluje również kwestię zwrotu kosztów obsługi wypłaty świadczeń ponoszonych przez gminy.

Nowe przepisy nakładają na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązek utworzenia i prowadzenia bazy danych wniosków, która umożliwi gminom weryfikację, czy dla osoby, której dotyczy wniosek, nie złożono wniosku ze wskazaniem innego miejsca pobytu na zakwaterowanie w tym samym okresie, porównanie zawartych we wniosku danych z danymi w rejestrze PESEL oraz  sprawdzenie daty wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Polski.

PDFUstawa z dnia 27.04.2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf