×
Wyszukaj w serwisie
×

II edycja Budżetu Obywatelskiego 2022

Rusza II edycja Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski. Do dyspozycji mieszkańców jest po raz kolejny 70 tys. zł. Środki wydzielone z budżetu Gminy przeznaczone są zarówno na działania inwestycyjne, jak i projekty społeczne.
Zgłoszenie własnego projektu, jak również późniejszy udział w głosowaniu na konkretne zadania, daje mieszkańcom Gminy Lewin Brzeski realny wpływ na rozwój przestrzeni publicznej oraz kreowanie wydarzeń o charakterze sportowo-kulturalno-integracyjnym.

Termin zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski rozpoczyna się w dniu jutrzejszym, tj. 10 maja br. i potrwa do 31 maja 2022r.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski dostępny tutaj PDFRegulamin Budżetu Oywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski.pdf

Projekty można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski. Na kopercie należy umieścić zapis „Projekt BO dla Gminy Lewin Brzeski”.

Zarządzeniem nr 1564/2022 z dnia 09 maja 2022r. Burmistrza Lewina Brzeskiego określił harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski, a także wzór formularza zgłoszeniowego, karty analizy zadania oraz karty do głosowania.

PDFZarządzenie nr 1564 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 09.05.2022r. dot. realizacji Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski na rok 2022.pdf

Burmistrz Lewina Brzeskiego zachęca do aktywnego włączenia się w realizację Budżetu Obywatelskiego, licząc na zaangażowanie i kreatywność swoich mieszkańców. Wspólna decyzja o przeznaczeniu środków wydzielonych z budżetu gminy to duży krok ku jeszcze większym zmianom najbliższego otoczenia oraz tworzeniu przedsięwzięć społeczno-kulturalnych na miarę potrzeb lokalnej społeczności.