×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowy program "Moje Ciepło"

Ruszył nabór do nowego programu NFOŚiGW pn. "Moje ciepło". Od 7 do nawet 21 tysięcy zł bezzwrotnej dotacji można otrzymać na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym.

Nabór ciągły: trwa od 29 kwietnia 2022r. do 31 grudnia 2036r.

Obowiązywać ma zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez generator wniosków o dofinansowanie (GDW):

  • do generatora możemy się dostać bezpośrednio wchodząc na stronę: http://gwd.nfosigw.gov.pl lub klikając w link, który będzie się znajdował na stronie programu „Moje Ciepło”;
  • w celu złożenia wniosku niezbędne będzie użycie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Beneficjantami programu są osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów - jedynie nowych, które uzyskały podwyższony standard energetyczny budynku.

NOWY BUDYNEK to taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu LUB złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021r.

PODWYŻSZONY STANDARD ENERGETYCZNY OZNACZA ŻE: wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.

Informacje nt. programu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/szansa-na-uzyskanie-z-nfosigw-dotacji-do-pomp-ciepla-w-nowo-budowanych-domach-program-moje-cieplo-wystartowal