×
Wyszukaj w serwisie
×

Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom

Rusza II edycja konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”. Do udziału w nim zapraszamy firmy, które zatrudniają obcokrajowców. Jego celem jest docenienie tych pracodawców, którzy kierują się zasadami równego traktowania pracowników bez względu na pochodzenie oraz wspierają ich integrację.

Konkurs przeznaczony jest dla firm, które: prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w GUS-ie, mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego, zatrudniają co najmniej 3 cudzoziemców w sposób bezpośredni lub poprzez agencję pośrednictwa pracy (bez względu na formę zatrudnienia), w ciągu ostatnich 2 lat nie byli karani w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcowi (dot. legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz przestrzegania przepisów prawa pracy). Dopuszcza się udział w konkursie agencji pracy, jeśli bezpośrednio zatrudniają cudzoziemców, to znaczy są tzw. pracodawcami użytkownikami.
Żeby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online: Zgłoszenia przyjmowane są od 19 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r.
Nagrodą dla Laureatów konkursu będzie tytuł „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”.
Organizatorem konkursu jest Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej we współpracy z opolską lożą Business Centre Club, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Patronem wydarzenia jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu oraz Marszałek Województwa Opolskiego.

PDFRegulamin konkursu Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom 2022.pdf

Link do formularza zgłoszeniowego: https://badania.weiz.po.opole.pl/index.php/873379?lang=pl