×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza na konsultacje społeczne w związku z projektowaniem Gazociągu LEWIN BRZESKI - NYSA.

Harmonogram pracy punktów konsultacyjnych przedstawia się następująco:

  1. dla Gminy Grodków (obręb: Grodków, Głębocko, Kopice, Nowa Wieś Mała, Półwiosek, Więcmierzyce): 6 czerwca 2022 r. godz. 10:00 – 16:00, Urząd Miejski w Grodkowie Sala nr 35 I piętro, ul. Warszawska 29;
  2. dla Gmin: Skoroszyce (obręb: Stary Grodków, Skoroszyce, Brzeziny, Makowice), Pakosławice (obręb: Pakosławice, Prusinowice, Strobice), Nysa (obręb: Hanuszów): 9 czerwca 2022 r. godz. 12:00 – 18:00, Pawilon Sportowy w Skoroszycach, ul. Braterstwa Broni 5;
  3. dla Gmin: Lewin Brzeski (obręb: Buszyce, Kantorowice, Lewin Brzeski, Nowa Wieś Mała, Ptakowice), Niemodlin (Sarny Wielkie, Radoszowice, Tarnica): 10 czerwca 2022 r. godz. 8:30 – 13:30, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim Sala ślubów, ul. Rynek 26.

Udział w konsultacjach oznacza akceptację „Regulaminu konsultacji i informacji RODO Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla osób uczestniczących w Konsultacjach społecznych w związku z realizacją projektu budowy gazociągu Lewin Brzeski – Nysa”, który stanowi integralną część niniejszego zaproszenia.

Celem konsultacji jest przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski - Nysa oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących inwestycji. Zakres przekazywanych informacji obejmować będzie:

  • prezentację trasy, zakresu i harmonogramu projektu,
  • informację na temat podstaw prawnych realizacji inwestycji; procedury wypłaty odszkodowań.

DOCXWykaz działek - planowany pas budowlano-montażowy gazociągu Lewin Brzeski - Nysa na terenie Gminy Lewin Brzeski i Gminy Niemodlin.docx

Więcej informacji o inwestorze i projekcie znajdą Państwo na stronie: https://www.gaz-system.pl/pl/system-przesylowy/inwestycje/pozostale-inwestycje-kluczowe/lewin-brzeski-nysa.html

PDFZaproszenie na konsultacje społeczne wz. z projektowaniem gazociągu Lewin Brzeski - Nysa.pdf
PDFInformacja o inwestycji dot. budowy gazociągu relacji Lewin Brzeski - Nysa.pdf