×
Wyszukaj w serwisie
×

Instrukcja głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

 1. Kto może głosować?

Głosować mogą wszyscy Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski. W przypadku osób poniżej 16. roku życia podpis składa opiekun prawny (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego). Ważne jest miejsce zamieszkania, nie zameldowania. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych, będą uznane za nieważne.

Aby oddać ważny głos, głosujący musi oddać głos na 1 projekt.

 1. Kiedy można zagłosować?

Głosować można od 7 do 24 czerwca 2022 roku.

 1. Jak i gdzie można głosować?
 • w Internecie - na stronie internetowej: www.lewin-brzeski poprzez internetowe narzędzie do głosowania - głosując przez Internet nie muszą Państwo drukować karty, ani odwiedzać punktu głosowania;

LUB

 1. Ile razy można głosować?

Głosować można tylko jeden raz: w punktach głosowania lub przez Internet. Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne. Weryfikacji ilości oddanych głosów służy, wymagany przy wypełnieniu karty do głosowania lub elektronicznego formularza karty do głosowania, nr PESEL.

 1. Gdzie można znaleźć opisy propozycji zadań i przypisane im numery?

Wszystkie propozycje zadań o charakterze inwestycyjnym i pozostałym są opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim PDFBudżet Obywatelski 2022 - lista wniosków.pdf oraz będą dostępne w formie papierowej. Dodatkowo z listą zadań będzie można zapoznać się w punktach głosowania.

 1. Jak należy zaznaczyć wybrane zadanie na karcie do głosowania?

W pozycji opisanej na karcie do głosowania jako "zadania", należy postawić znak X przy wybranym zadaniu na karcie do głosowania .Głosujący może zagłosować tylko jeden raz, albo przez Internet, albo papierowo na jedno zadanie.

Głosowanie poprzez internetowe narzędzie do głosowania kończy się kliknięciem przycisku "ZATWIERDŹ WYBÓR I ODDAJ GŁOS".

Wszystkie rubryki muszą być uzupełnione o numery wybranych przez nas zadań.

 1. Kiedy głos uznaje się za nieważny?

Głos będzie nieważny:

 • gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych,
 • gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce,
 • gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne,
 • gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

POWODZENIA!