×
Wyszukaj w serwisie
×

Kończy sie termin składania deklaracji w ramach CEEB

Burmistrz Lewin Brzeskiego przypomina, że 30 CZERWCA 2022 r. upływa termin złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła (np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piec kaflowy, kocioł gazowy, pompa ciepła czy ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny) jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Formularza A – przeznaczony jest dla budynków i lokali mieszkalnych,

Formularz B – przeznaczony jest dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną: poprzez internet, wykorzystując profil zaufany, podpis kwalifikowany lub e-dowód, za pośrednictwem strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.ceeb.gov.pl;
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (Lewin Brzeski, Rynek 26, pok. 18) bądź ze strony internetowej gminy: https://lewin-brzeski.pl/13041/4822/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.html

Za niezłożenie deklaracji będzie grozić kara grzywny.