×
Wyszukaj w serwisie
×

Młodzieżowa Rada Klimatyczna

Dnia 31 marca 2020r. weszło w życie Zarządzenie Ministra Klimatu w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej, a 20 lipca 2021r. weszło w życie Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Dnia 1 czerwca 2022 r. ruszył nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej.

Do udziału w naborze zaproszeni są  młodzi ludzie, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski.

Do zadań Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej należeć będzie:

  • wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;
  • kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
  • podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

Kandydować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (1 czerwca 2022r.) miały ukończone 15 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat. W naborze wyłonione zostaną 32 osoby.

Zgłoszenia zostaną podzielone na dwie grupy:

I grupa: osoby poniżej 20 roku życia, urodzone między 2 czerwca 2002r. a 1 czerwca 2007r. W tej grupie wiekowej, z każdego województwa zostanie wyłoniony jeden uczestnik naboru z najwyższą oceną merytoryczną. Łącznie wybranych zostanie 16 uczestników.

II grupa: osoby w wieku 20 lat i więcej, urodzone między 2 czerwca 1996r.  a 1 czerwca 2002r. W tej grupie wiekowej zostanie wybranych 16 uczestników naboru z najwyższą oceną merytoryczną, bez podziału na województwa.

Zgłoszenia do 30 czerwca 2022r.

Szczegółowe informacje na temat naboru, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: www.gov.pl/web/klimat/MRK