×
Wyszukaj w serwisie
×

Strategia Rozwoju Gminy

STRATEGIA ROZWOJU GMINY LEWIN BRZESKI DO 2030 ROKU - wersja po konsultacjach

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY LEWIN BRZESKI DO 2030 ROKU


Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do 2030 roku.

Konsultacje są prowadzone w celu prezentacji projektu Strategii oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie tegoż projektu.

Konsultacje zostaną przeprowadzane w terminie od 27 grudnia 2022r. do 31 stycznia 2023r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

  1. pisemnej,
  2. pisemnej oraz za pomocą formy elektronicznej:
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski,
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski (decyduje data wpływu do urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: lb@lewin-brzeski.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim: /umlewin/skrytka,
  1. spotkań publicznych – otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się w dniu 24 stycznia 2023 r. (wtorek) o godzinie 10:00 i 16:00 w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim (Rynek 14, 49-340 Lewin Brzeski).

Poniżej projekt Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do 2030 roku oraz formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych

DOCXSRG-Lewin-Brzeski_projekt do publikacji 27.12.2022.docx (10,43MB)

DOCXSRG Lewin Brzeski_formularz zglaszania uwag w ramach konsultacji_zaktualizowany.docx (26,66KB)

PDFZarzadzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego nr 1791 z dnia 19.12.2022 ws. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do roku 2030.pdf (1,15MB)


Szanowni Państwo - Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski,

rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy do 2030 roku. Prace polegać będą na kompleksowej diagnozie społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz identyfikacji na bazie jej wyników celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej.

Elementem diagnozy jest m.in. sondażowe badanie opinii mieszkańców gminy w postaci niniejszej ankiety. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli na doskonalenie usług świadczonych przez gminne instytucje oraz zaplanowanie właściwej ścieżki rozwoju naszej społeczności.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Zależy nam na uzyskaniu jak największej liczby opinii.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące.

https://www.webankieta.pl/ankieta/769905/strategia-rozwoju-gminy-lewin-brzeski-do-2030-roku-sondaz-opinii.html

Jednocześnie przystępujemy do kolejnego etapu, polegającego na zebraniu Państwa pomysłów na zadania i projekty, które przyczynią się do rozwoju naszej gminy. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb za pośrednictwem poniższego formularza. Zajmie to Państwu 3-5 minut. Ankieta jest w pełni anonimowa. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane analizie, celem ewentualnego wykorzystania w nowo tworzonej strategii.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

https://www.webankieta.pl/ankieta/774742/bank-projektow-w-ramach-strategii-rozwoju-gminy-lewin-brzeski-do-2030-roku.html