×
Wyszukaj w serwisie
×

Strategia Rozwoju Gminy

Szanowni Państwo - Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski,

rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy do 2030 roku. Prace polegać będą na kompleksowej diagnozie społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz identyfikacji na bazie jej wyników celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej.

Elementem diagnozy jest m.in. sondażowe badanie opinii mieszkańców gminy w postaci niniejszej ankiety. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli na doskonalenie usług świadczonych przez gminne instytucje oraz zaplanowanie właściwej ścieżki rozwoju naszej społeczności.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Zależy nam na uzyskaniu jak największej liczby opinii.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące.

https://www.webankieta.pl/ankieta/769905/strategia-rozwoju-gminy-lewin-brzeski-do-2030-roku-sondaz-opinii.html

 

Jednocześnie przystępujemy do kolejnego etapu, polegającego na zebraniu Państwa pomysłów na zadania i projekty, które przyczynią się do rozwoju naszej gminy. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb za pośrednictwem poniższego formularza. Zajmie to Państwu 3-5 minut. Ankieta jest w pełni anonimowa. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane analizie, celem ewentualnego wykorzystania w nowo tworzonej strategii.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

https://www.webankieta.pl/ankieta/774742/bank-projektow-w-ramach-strategii-rozwoju-gminy-lewin-brzeski-do-2030-roku.html