×
Wyszukaj w serwisie
×

Nadal składamy deklaracje do CEEB

Po 30 czerwca 2022 r. wciąż składamy, odbieramy i wprowadzamy deklaracje do CEEB. 

Burmistrz Lewin Brzeskiego przypomina o konieczności złożenia Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy nie zdążyli w ustawowym terminie wywiązać się z powyższego obowiązku.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła (np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piec kaflowy, kocioł gazowy, pompa ciepła czy ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny) jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Formularz A – przeznaczony jest dla budynków i lokali mieszkalnych,

Formularz B – przeznaczony jest dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną: poprzez internet, wykorzystując profil zaufany, podpis kwalifikowany lub e-dowód, za pośrednictwem strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.ceeb.gov.pl;
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (Lewin Brzeski, Rynek 26, pok. 18) bądź ze strony internetowej gminy: lewin-brzeski.pl