×
Wyszukaj w serwisie
×

25. rocznica nawiązania współpracy

Współpraca międzynarodowa w Gminie Lewin Brzeski obejmuje partnerstwo z węgierską Gminą Szegvar. W tym roku obchodzimy okrągłą 25. rocznicę nawiązania współpracy między jednostkami samorządowymi. W związku z tym, na ręce Burmistrza Lewina Brzeskiego trafiło zaproszenie dla polskiej delegacji na uroczyste obchody nie tylko z okazji zawarcia współpracy, ale również rocznicy powstania państwa węgierskiego oraz lokalnego święta Gminy Szegvar.

Delegację naszej gminy - złożona łącznie z 9 osób - reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Robert Laszuk. Pozostałe osoby to: Mieczysław Adaszyński, Stanisław Starzec, Beata i Jacek Hargot, Władysław Chuchrowski, Sylwester i Elżbieta Kleparscy, Alicja Brychcy.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy na ziemię węgierską, aby wspólnie świętować wspaniały jubileusz. 

Program przygotowany przez Burmistrza Szegvaru obejmował po pierwsze zwiedzanie miasta Szeged - trzeciego pod względem liczby ludności miasta Węgier, położonego nad Cisą na południu kraju, na wschód od Dunaju, stolicy komitatu Csongrád, „miasta Słońca”, i po drugie – może najważniejsze - uczestnictwo w dwudniowych obchodach dni Szegvaru. Wśród wielu atrakcji święta na szczególne wyróżnienie zasługują na pewno trzy punkty programu:

  1. Piątek: posadzenie drzewa, a dokładnie jesionu, stanowiącego symbol nadziei na kolejne lata owocnej współpracy. Ciekawostką był fakt, iż po raz kolejny w sadzeniu drzewa pomagał pan Mieczysław Adaszyński. Ten sam, który 25 lat temu uczestniczył w zapoczątkowaniu współpracy z Szegvarem, również sądząc drzewo-dąb i jak sam podkreślał, po latach wrócił, aby sprawdzić jak wygląda "jego” drzewo;
  2. Sobota poranek: bieg integracyjny,  w którym wzięli udział przedstawiciele delegacji polskiej i węgierskiej, a Burmistrz Szegvaru i wiceprzewodniczący rady miejskiej trasę biegu pokonali wyposażeni we flagi narodowe;
  3. Sobota popołudnie: oficjalne przemówienia ze sceny, na której zebrali się zaproszeni goście. Odśpiewano hymny trzech państw: Węgier, Polski i Rumunii (druga partnerska - obok Lewina Brzeskiego- gmina dla węgierskiego Szegvaru), po czym rozpoczęły się przemówienia: Burmistrza Szegvaru, Burmistrza Praidu oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie. Ten ostatni odczytał list podpisany i przekazany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego, który mówił o początkach współpracy, podpisanym porozumieniu w 1998r., wreszcie o tym, jak rozwijały i zacieśniały się wzajemne kontakty obu gmin zarówno na gruncie samorządowym, kulturalnym, jak i oświatowym, poprzez wzajemne odwiedziny mieszkańców, poznawanie naszych krajów, kultury, tradycji, warunków życia. Pomogło to we wzajemnym zrozumieniu i umożliwiło zawarcie serdecznych przyjaźni. Wspaniałe słowa, gratulacje, uściski dłoni, przekazane podarunki okraszono gromkimi brawami z widowni.

Dzień po powrocie delegacji polskiej do Lewina Brzeskiego, Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk razem z panią Alicją Brychcy gościli w gabinecie Burmistrza Lewina Brzeskiego, przekazując list strony węgierskiej stanowiący potwierdzenie dalszej współpracy oraz drobne upominki, zdając przy tym krótkie sprawozdanie z przebiegu całego wyjazdu.

Wzruszające momenty towarzyszyły wspólnym rozmowom, spotkaniom po latach i obietnicom utrzymania dalszej współpracy. I taka wspólna konkluzja władz samorządowych obu gmin: oby do następnego spotkania, bo wspaniałe chwile warto i należy pielęgnować!

 Posadzenie drzewa

 Oficjalne przemówienia podczas obchodów powstania państwa węgierskiego

 Bieg integracyjny

 Zwiedzanie Szegedu