×
Wyszukaj w serwisie
×

Kredyt „Czyste powietrze”

KREDYT „CZYSTE POWIETRZE”

Zapowiadana ścieżka bankowa w programie „Czyste powietrze”, czyli nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to:

•             rozpoczęcie przedsięwzięcia

 • w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • w przypadku banków: od daty złożenia wniosku

•             okres realizacji

 • wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku

•             rozliczenie wniosku

 • wfośigw: maksymalnie w trzech częściach
 • bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia

•             korekta wniosku

 • wfośigw: tak
 • bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Współpraca banków z wojewódzkimi funduszami

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Najważniejsze warunki gwarancji:

 • wniosek o gwarancję w treści wniosku o kredyt oraz odpowiednie zapisy w umowie kredytowej,
 • gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową,
 • gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego: Lista-bankow.pdf (czystepowietrze.gov.pl)