×
Wyszukaj w serwisie
×

Preferencyjny zakup węgla

INFORMACJA

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o możliwości składania przez mieszkańców Gminy Lewin Brzeski wniosków o zakup  węgla po cenach preferencyjnych.

Wnioski można składać od 14.11.2022r.

  • podpisane podpisem osobistym w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, w pok. nr 2 (Biuro Obsługi Klienta);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez skrzynkę epuap), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym;

Cena za zakup tony węgla wynosi 1 998,00 zł brutto wraz z dowozem pod wskazany adres we wniosku.

Do zakupu węgla po cenie preferencyjnej będą uprawnione osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które:

  • mają zgłoszone źródło ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;
  • są uprawnione do wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
  • złożyły oświadczanie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 1,5 tony – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022r., 3 tony łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023r.

Wnioski będą realizowane względem ilości dostępnego węgla.

Opracowany druk wniosku dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, pok. 18 i 15, a także w Biurze Obsługi klienta, Rynek 1, pok. nr 2.

Dodatkowe zapytania można kierować bezpośrednio do pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Rynek 26, pok. nr 18 i 15 lub na nr tel.: 77 424 66 44 lub 77 424 66 81 lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres e-mail: w.markiewicz@lewin-brzeski.pl lub j.mokrzan@lewin-brzeski.pl

PDFInformacja o przystąpieniu Gminy Lewin Brzeski do zakupu paliwa stałego na potrzeby gospodarstw domowych w cenach preferencyjnych.pdf (188,17KB)
DOCXPytania i odpowiedzi do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych .docx (27,50KB)
PDFRozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.pdf (220,88KB)
PDFWNIOSEK O ZAKUP PALIWA STAŁEGO PO CENIE PREFERENCYJNEJ.pdf (215,41KB)
PDFINSTRUKCJA ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE.pdf (222,49KB)