×
Wyszukaj w serwisie
×

Adaptacja sali gimnastycznej na salę lekcyjną i bibliotekę w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA

"Adaptacja sali gimnastycznej na salę lekcyjną i bibliotekę w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie"

Gmina Lewin Brzeski informuje, iż uzyskała dofinansowanie na przedmiotową inwestycję w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. 

W ramach zadania nastąpi wyremontowanie obecnie nieużytkowanego pomieszczenia byłej sali gimnastycznej na salę lekcyjną i bibliotekę. W sąsiedztwie biblioteki znajduje się toaleta i w związku z tym wymianie podlegać będą również przybory sanitarne. Dzięki temu przedsięwzięciu w szkole powstanie dodatkowa sala lekcyjna i biblioteka, a uczniowie będą mogli uczyć się w optymalnie dostosowanych do ich potrzeb warunkach lokalowych.

Inwestycja ta poprawi jakość kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie poprzez poprawę warunków lokalowych.

Dofinansowanie – 135 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 396 060,00 zł