×
Wyszukaj w serwisie
×

Nabór kandydatów na członków Rady doradczej

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska ogłasza nabór kandydatów na członków Rady doradczej do spraw Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+.

Członkowie Rady zostaną wyłonieni spośród kandydatów reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych Aglomeracji, organizacje pozarządowe, organizacje pracowników i pracodawców oraz inne organizacje społeczne niezależne od organów samorządowych i rządowych.

Kandydaci do Rady powinni reprezentować organizacje prowadzące działalność w jednym z obszarów tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ (obszary wymienione w ogłoszeniu o naborze).

Zgłoszenia należy przesłać/dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2022r. zgodnie z treścią ogłoszenia, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły stronie internetowej https://www.aglomeracja-opolska.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-doradczej-do-spraw-strategii-zintegrowanych-inwestycji