×
Wyszukaj w serwisie
×

Ostrzeżenie: Ost.hydro wezbranie stany ostrzegawcze/2 z 24.01.

Stan wody na stacji hydrologicznej w Krzywej Górze na rzece Budkowiczance (zlewnia Stobrawy) osiągnął stan ostrzegawczy. W okresie ważności ostrzeżenia hydrologicznego prognozuje się dalszy, powolny wzrost stanu wody w strefie powyżej stanu ostrzegawczego, spowodowany spływem wód opadowo-roztopowych.

Komunikat jest ważny od 24-01-2023 21:25:21 do 26-01-2023 21:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania