×
Wyszukaj w serwisie
×

Pomoc medyczna w weekend

 1. Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same.

Do SOR pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki. O ko­lej­no­ści przy­jęć pacjen­tów nie de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­sze­nia na SOR, a stan zdro­wia we­ry­fi­ko­wa­ny przez per­so­nel me­dycz­ny.

​Do SOR można zgłosić się np. w przypadku:

 • urazu,
 • złamania,
 • zatrucia,
 • napadu drgawek,
 • utraty przytomności,
 • nasilonej duszności,
 • nagłego silnego bólu brzucha,
 • krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • silnego krwawienia z dróg rodnych lub dróg moczowych,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia.

​Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania:

 • recepty na stosowane przewlekle leki,
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

​Więcej o SOR: https://pacjent.gov.pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy-sor

 1. Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy:
 • od poniedziałku do piątku,
 • w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy,
 • bezpłatnie,
 • bez skierowania.

W ramach NiŚOZ pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta. Z NiŚOZ możesz skorzystać w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy środki domowe lub lekarstwa dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

​ ​W ramach NiŚOZ nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

​ Więcej o NiŚOZ: https://pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna

 1. Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
 • pod bezpłatnym numerem - 800 137 200,
 • od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 8:00 następnego dnia,
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 8:00 do 8:00 następnego dnia,
 • w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

 • pielęgniarki/położnej,
 • lekarską,

w formie telekonsultacji.

​ ​W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną,
 • e–receptę,
 • e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19,
 • e–zwolnienie.

​Przeczytaj, gdzie szukać pomocy w razie nagłej choroby czy wypadku: https://www.nfz-lodz.pl/.../1689-kiedy-skorzysta-z-nocnej...