×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy Lewin Brzeski

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy Lewin Brzeski"

Projekt obejmuje modernizację istniejących azbestowo-cementowych odcinków sieci wodociągowej i przyłączy o łącznej szacunkowej długości 8,7 km wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in: przygotowanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej, tymczasową organizację ruchu, roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty montażowe, roboty odtworzeniowe nawierzchni oraz nadzór inwestorski.

Wartość zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej to ponad 6,4 mln zł. Gmina Lewin Brzeski otrzymała dofinansowanie na realizację tej inwestycji w kwocie 5,51 mln zł.