×
Wyszukaj w serwisie
×

Umowa z Wykonawcą na realizację zadania: "Rewitalizacja terenów przyległych do cieków wodnych na terenie miasta Lewin Brzeski"

W czerwcu 2023r. Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara podpisał umowę na realizację zadania pn. "Rewitalizacja terenów przyległych do cieków wodnych na terenie miasta Lewin Brzeski". Umowa z wykonawcą robót opiewa na kwotę 82.000,00zł. Zadanie polega na prowadzeniu prac przy starorzeczu rzeki Nysa Kłodzka oraz przy zbiorniku wodnym po wyrobisku żwirowym.

Celem operacji jest zachowanie walorów przyrodniczych, poprawa funkcjonowania ekosystemów oraz podniesienie atrakcyjności terenów przyległych do cieków i zbiorników wodnych w mieście Lewin Brzeski, poprzez renaturyzację i rewitalizację terenów przyległych do cieków wodnych na terenie miasta Lewin Brzeski.

Wskaźnik celu operacji to liczba zagospodarowanych terenów – 2 szt. Wartość uzyskanego dofinansowania to kwota 57.168,00 zł.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki uzyskaniu przez Gminę Lewin Brzeski dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.