×
Wyszukaj w serwisie
×

Bezpłatny transport gminny przypieczętowany

W dniu dzisiejszym, tj. 29 sierpnia, tuż przed końcem okresu wakacyjnego, Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara podpisał umowę na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lewin Brzeski".

Funkcję Operatora świadczącego usługi przewozowe pełnić będzie firma Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

Jak podkreśla Burmistrz Artur Kotara, to co jest istotne dla naszych mieszkańców - to bezpłatny charakter gminnej komunikacji oraz fakt, że z pewnością zaspokoi zapotrzebowanie podróżujących na przejazdy w granicach Gminy Lewin Brzeski, bo transport obejmować będzie wszystkie gminne miejscowości.

Usługi przewozowe świadczone będą od września br. w dni robocze od poniedziałku do piątku, obejmując również przejazdy do i ze szkół i przedszkoli w 3 obwodach szkolnych. Dodatkowo rozkłady jazdy autobusów będą skomunikowane z połączeniami kolejowymi w istniejących na terenie gminy centrami przesiadkowymi, tj. w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i Przeczy.

Zapewnienie gminnego transportu użyteczności publicznej to zadanie własne Gminy, a bezpłatne przewozy to z pewnością wartość dodana, podnosząca komfort życia jej mieszkańców.

pks.jpegOd lewej: Skarbnik Gminy, Burmistrz Lewina Brzeskiego, Prezes Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A.