×
Wyszukaj w serwisie
×

FQA czyli wyjaśnienia dot. gminnego transportu zbiorowego

W związku z licznymi zapytaniami, przygotowaliśmy dla Państwa zestaw odpowiedzi na pytania, które trafiają do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim najczęściej. Zapraszamy do lektury.

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania gminnego transportu zbiorowego!

  1. Ile linii autobusowych utworzyła Gmina Lewin Brzeski?

Na terenie Gminy Lewin Brzeski funkcjonuje 7 linii autobusowych nr 1, nr 2, nr S1, nr S2a, nr S2b, nr S3a i nr S3b.

Linie określone jako linia nr 1 i linia nr 2 obejmują swym zasięgiem teren całej Gminy Lewin Brzeski i są liniami dedykowanymi dla wszystkich mieszkańców w Gminie Lewin Brzeski.

Linie określone jako nr S1, nr S2a, nr S2b, nr S3a i nr S3b są liniami dedykowanymi dla wszystkich mieszkańców w Gminie Lewin Brzeski, ale są skorelowane z godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych w placówkach oświatowych Gminy Lewin Brzeski w miejscowościach Lewin Brzeski, Skorogoszcz i Łosiów.

S 1-Łosiów,

S 2a-Skorogoszcz,

S 2b-Skorogoszcz,

S 3a-Lewin Brzeski,

S 3 b-Lewin Brzeski.

  1. Czy utworzony transport zbiorowy jest bezpłatny?

Korzystanie z gminnego transportu zbiorowego Gminy Lewin Brzeski na ww. liniach jest bezpłatne.

  1. Dlaczego część miejscowości nie ma bezpośredniego dojazdu do dworca kolejowego w Lewinie Brzeskim?

Organizator przewozów tj. Gmina Lewin Brzeski nie jest w stanie zapewnić wszystkim mieszkańcom Gminy (20 sołectw) dojazdu do centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim w tym samym czasie. Dlatego też z uwagi na fakt, iż na terenie Gminy Lewin Brzeski funkcjonują trzy centra przesiadkowe, przewozy autobusowe są podzielone w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom dotarcie do jednego z 3 centrów przesiadkowych - Lewin Brzeski, Łosiów, Przecza.

  1. Gdzie mieści się przystanek autobusowy „Lewin Brzeski rondo”?

Przystanek autobusowy "Lewin Brzeski rondo" mieści się przy ul. Mickiewicza. Oznaczenie jest zgodne z nazewnictwem wprowadzonym przez zarządcę drogi tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (Uchwała NrXXVIII/294/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów).

  1. Gdzie mieści się przystanek autobusowy "Lewin Brzeski ul. Kościuszki" i "Lewin Brzeski PKP"?

Przystanek autobusowy "Lewin Brzeski ul. Kościuszki" jest w zarządzie Gminy Lewin Brzeski i położony jest naprzeciwko wjazdu do sklepu POLOMARKET.

Przystanek autobusowy "Lewin Brzeski PKP" jest w zarządzie Gminy Lewin Brzeski i położony jest na terenie centrum przesiadkowego, mieści się przed wejściem na peron 1, przed przejściem dla pieszych.

  1. Czy wszystkie przystanki autobusowe, na których zatrzymują się autobusy są oznakowane?

Gmina Lewin Brzeski dąży do właściwego oznaczenia przystanków autobusowych, będących w jej zarządzie według przyjętych standardów tj. poprzez ustawienie drogowego znaku pionowego D-15 "przystanek autobusowy".

  1. Czy autobusy jeżdżą punktualnie?

Autobusy mogą się spóźniać z uwagi na remont drogi relacji Łosiów-Różyna. Spóźnienie może nastąpić również z przyczyn niezależnych tj. awaria, zdarzenia drogowe itp. Operator w przypadku awarii pojazdu podstawia do 30 minut drugi pojazd, który realizuje dalszą trasę.

  1. Gdzie zgłaszać uwagi dot. gminnego transportu zbiorowego?

Uwagi można składać do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 26, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. nr 15, tel. 774246681.