×
Wyszukaj w serwisie
×

Zakończenie robót budowlanych przy "Rewitalizacji terenów przyległych do cieków wodnych na terenie miasta Lewin Brzeski"

Informujemy, iż zostały zakończone roboty budowlane przy "Rewitalizacji terenów przyległych do cieków wodnych na terenie miasta Lewin Brzeski". Całość prac wykonanych przy starorzeczu rzeki Nysa Kłodzka oraz przy zbiorniku wodnym po wyrobisku żwirowym opiewała na ponad 80 tysięcy złotych. Celem operacji było zachowanie walorów przyrodniczych, poprawa funkcjonowania ekosystemów oraz podniesienie atrakcyjności terenów przyległych do cieków i zbiorników wodnych w mieście Lewin Brzeski poprzez renaturyzację i rewitalizację terenów przyległych do cieków wodnych na terenie miasta Lewin Brzeski.

Realizacja zadania była możliwa dzięki uzyskaniu przez Gminę Lewin Brzeski dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

Zdjęcia przed realizacją

 

 

Zdjęcia w trakcie realizacji

 

 

Zdjęcia po realizacji