×
Wyszukaj w serwisie
×

TWOJA OPINIA SIĘ LICZY!

loga.png

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zaprasza mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do zapoznania się ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie konsultacji.

Termin konsultacji: od 15 listopada do 8 grudnia 2023r.

Projekt dokumentów i formularz uwag oraz zasady i tryb ich zgłaszania dostępne są na stronie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska:

https://www.aglomeracja-opolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-konsultacjach-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-0

JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?

  1. Przeczytaj projekt Strategii ZIT z wraz Prognozą oddziaływania na środowisko.
  2. Wyraź swoją opinię za pomocą formularza, który znajduje się w załączniku.
  3. Prześlij wypełniony formularz na adres: biuro@ao.opole.pl. 
  4. Pamiętaj o terminie konsultacji.
  5. Przyjdź na dyżur z ekspertami/autorami Strategii ZIT i dowiedz się więcej o planowanych działaniach.

A co to jest Strategia ZIT AO 2021+?

Wspólnie z gminami i powiatami współtworzącymi Stowarzyszenie Aglomerację Opolską opracowany został projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. W dokumencie zawarta została diagnoza obszaru Aglomeracji Opolskiej, a na jej podstawie zostały określone cele rozwojowe, kierunki działań i lista projektów zintegrowanych. Przygotowanie i przyjęcie Strategii ZIT AO jest dla nas szansą na realizację zintegrowanych projektów, które odpowiadają na potrzeby i problemy Aglomeracji Opolskiej. Dzięki niej gminy i powiaty tworzące Aglomerację Opolską, jak również organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać środki unijne na budowę ważnej infrastruktury, ale również na projekty edukacyjne i społeczne. W programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 dla Aglomeracji Opolskiej została przewidziana kwota z Unii Europejskiej w wysokości 88 718 560 EUR.